Kandydaci do Rady Miasta Żyrardowa w:


Okręgu nr 1

Okręgu nr 2

Okręgu nr 3

Okręgu nr 4


 

Wpłaty na komitet powyżej 2100zł:

Krzysztof Rdest – zamieszkały w Żyrardowie
Magdalena Szewczyk – zamieszkała w Pruszkowie
Aneta Trzyna – zamieszkała w Żyrardowie