Kandydaci do Rady Powiatu Żyrardowskiego – okręg nr 3

Błażej Piotr Zawadzki

Błażej Piotr Zawadzki

Pozycja nr 1

Błażej Piotr Zawadzki – 25 letni mieszkaniec Działek w gminie Wiskitki, związany z tą miejscowością od czterech pokoleń. Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowy muzyk. Pedagog – od lat pracujący z młodzieżą. Gospodarz Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiskitkach. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Działki. Posiada zawodowe doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla samorządów. W kręgu jego licznych zainteresowań znajdują się historia, polityka, oraz kulturoznawstwo. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje, gdyż widzi szansę rozwoju swojej gminy w szerszym kontekście działalności powiatu. W najbliższej kadencji szczególną uwagę chce zwrócić na tematy związane z budową i remontem dróg lokalnych, rozwojem szkolnictwa powiatowego oraz szansami i zwalczaniem potencjalnych zagrożeń związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Izabela Anna Worona

Izabela Anna Worona

Pozycja nr 2

Izabela Anna Worona – 48 letnia mieszkanka Bartnik. Mężatka, matka. Wykształcenie wyższe.
Z zawodu instruktor teatralny, reżyser. Pracowała w instytucjach kultury. Prywatnie kocha zwierzęta, podróże i prace w ogrodzie. Społecznie stara się rozwijać zainteresowania kulturą, teatrem zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosłych. Niezwiązana z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo rozwój swojej gminy widzi w sile powiatu. W najbliższej kadencji chciałby zintensyfikować inwestycje drogowe w gminie Puszcza Mariańska. Widzi konieczność powstania Gminnego Ośrodka Kultury oraz placów zabaw dla dzieci w każdej wsi swojej gminy.

Anna Bogusz-Koźbiał

Anna Bogusz-Koźbiał

Pozycja nr 3

Anna Bogusz-Koźbiał – 38 letnia mieszkanka Łubna w gminie Wiskitki. Mężatka, mama dwójki dzieci. Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie zarządzania projektami. Obecnie pracuje w Urzędzie Gminy zajmując się m.in. pozyskiwaniem środków zewnętrznych i zamówieniami publicznymi. Za zaangażowanie w swoje działania zawodowe była wielokrotnie doceniana np. przez środowisko osób z niepełnosprawnością czy lokalne grupy społeczne. Prywatnie lubi sport, muzykę oraz rękodzieło artystyczne. Niezwiązana z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo dotychczasowe doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte w pracy dla gminy, chciałaby dodatkowo wykorzystać w strukturach powiatowych. W najbliższej kadencji Rady Powiatu, chciałaby jeszcze skuteczniej zadbać o potrzeby mieszkańców swojej gminy i powiatu.

Anna Kruk

Anna Kruk

Pozycja nr 4

Anna Kruk – 36 letnia mieszkanka Jesionki. Mężatka, matka dwójki dzieci. Wykształcenie średnie – technik handlowiec. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą – sklep spożywczo – przemysłowy „u Kruka” we Franciszkowie. Chętnie angażuje się społecznie w przedsięwzięcia szkolne i lokalne. Prywatnie interesuje się numizmatyką, literaturą, lubi też rowerowe przejażdżki. Niezwiązana z żadną partią polityczną. W najbliższej kadencji chciałaby się skupić na organizacji miejsc do aktywnego spędzania czasu dla młodzieży w mniejszych miejscowościach. Świetlice, boiska, place zabaw – tych miejsc brakuje w gminach powiatu. Chciałaby także poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę chodników, czy ścieżek rowerowych. Widzi potrzebę rozbudowy infrastruktury gazu ziemnego w powiecie, co ma sprzyjać działaniom na rzecz ekologii miasta i regionu.

Mirosław Suchojad

Mirosław Suchojad

Pozycja nr 5

Opis pojawi się wkrótce.

Andrzej Czapiga

Andrzej Czapiga

Pozycja nr 7

Opis pojawi się wkrótce