Kandydaci do Rady Powiatu Żyrardowskiego – okręg nr 2

Kamil Piotr Bechcicki

Kamil Piotr Bechcicki

Pozycja nr 1

Kamil Piotr Bechcicki – 25 letni mieszkaniec Mszczonowa, kawaler. Realizuje zlecenia marketingowo – reklamowe związane z pracą dziennikarską oraz montażem filmów promocyjnych. Zaangażowany w organizowanie akcji charytatywnych na terenie powiatu, odpowiedzialny za prowadzenie lokalnej telewizji internetowej. Prywatnie interesuje się kinem, sportem, motoryzacją i polityką. Niezwiązany z żadną partią polityczną. W najbliższej kadencji chciałby zwiększenia przepływu informacji do mieszkańców, związanych z ważnymi inwestycjami i wydarzeniami na terenie powiatu, poprzez rozwój lokalnych, niezależnych mediów. Nie jest mu także obojętny los żyrardowskiego szpitala, który wymaga remontu i w przeciwieństwie do swych lat świetności, nie cieszy się obecnie najlepszą sławą.

Joanna Łabanow

Joanna Łabanow

Pozycja nr 2

Joanna Edyta Łabanow – 51 letnia mieszkanka Tartaku Brzózki. Matka trojga dzieci. Wykształcenie wyższe. Doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i doskonalenia zawodowego. Aktywny członek Stowarzyszenia „Wspólnota Tartak Brzózki” na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Tartaku Brzózki. Zainteresowania to w szczególności psychologia, socjologia i ogrodnictwo. Niezwiązana z żadną partią polityczną. W najbliższej kadencji chciałby zadbać przede wszystkim rozwój placówek trudniących się regionalnym doradztwem zawodowym, stworzenie możliwości współpracy szkół z lokalnymi przedsiębiorcami, a także stworzenie dogodnych połączeń komunikacyjnych pomiędzy miejscowościami w całym powiecie żyrardowskim.

Paweł Piotr Zygmunt

Paweł Piotr Zygmunt

Pozycja nr 3

Paweł Piotr Zygmunt – 26 letni mieszkaniec Mszczonowa. Wykształcenie wyższe – technolog żywności, kawaler. Zawodowo pracuje od 2014 r. w wyuczonym zawodzie w rodzinnej firmie. Prywatnie pasjonuje się sportem, lubi literaturę i film, interesuje się motoryzacją. Razem z rodziną jako firma angażuje się w akcje charytatywne na terenie powiatu żyrardowskiego. Niezwiązany
z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo w sile powiatu widzi szanse dla rozwoju każdej z gmin. W najbliższej kadencji chciałby skupić się na umacnianiu współpracy między gminami powiatu żyrardowskiego i wspólnym wypracowaniu realnej koncepcji jego rozwoju.

Marzena Stefanowska

Marzena Stefanowska

Pozycja nr 4

Marzena Stefanowska – 48 letnia mieszkanka Mszczonowa. Matka dwójki dzieci. Wykształcenie średnie. Zawodowo realizuje się prowadząc od 1993 roku własną działalność gospodarczą. Działa społecznie jako członek i sekretarz rady nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie. Interesuje się zdrowym trybem życia, wpływem diety i suplementów na młody i zdrowy wygląd. Kocha zwierzęta. Niezwiązana z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo interesują ją ludzie, ich potrzeby i problemy. W najbliższej kadencji chce się skupić na tematach związanych z ochroną i jakością zdrowia mieszkańców powiatu żyrardowskiego oraz trosce o prawa i los zwierząt.