Kandydaci do Rady Miasta Żyrardowa – okręg nr 4

Janusz Graczyk

Janusz Graczyk

Pozycja nr 1

Sławomir Janusz Graczyk – 45 letni mieszkaniec Żyrardowa. Wykształcenie wyższe. Prywatnie mąż
i ojciec, zawodowo przedsiębiorca i propagator sportu oraz zdrowego stylu życia. Od ponad 20 lat trener tenisa ziemnego i wychowawca dzieci i młodzieży, prezes żyrardowskiego Klubu Tenisowego Matchopint. Członek Żyrardowskiej Rady Sportu. Duży nacisk kładzie na edukację sportową, organizator turniejów tenisowych i imprez sportowych. Społecznie współpracuje ze Stowarzyszeniem Tenisowym Matchpoint. Niezwiązany z żadną partią polityczną. W najbliższej kadencji chciałby nadal propagować sport i zdrowy tryb życia jako jeden z elementów jakości życia w mieście. Chciałby zadbać o poprawę infrastruktury miejskiej w tym zakresie.

Aneta Rybkowska

Aneta Rybkowska

Pozycja nr 2

Aneta Rybkowska – 37 letnia mieszkanka Żyrardowa. Mężatka, matka. Wykształcenie wyższe
z dziedziny finansów. Zawodowo pracuje jako księgowa. Prywatnie lubi literaturę i kulinaria. Niezwiązana z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo Żyrardów potrzebuje nowych pomysłów, nowych idei i nowych ludzi zaangażowanych w sprawy miasta. W najbliższej kadencji chciałaby z racji swojego doświadczenia przede wszystkim zająć się poprawą miejskich finansów. Chciałaby także aby miasto było bardziej przyjazne mieszkańcom od jakości pracy urzędów poczynając, a na infrastrukturze miejskiej kończąc. Nie chce przy tym zapominać o roli sportu w życiu młodych i dorosłych mieszkańców Żyrardowa.

Elżbieta Wrońska

Elżbieta Wrońska

Pozycja nr 3

Elżbieta Bożena Wrońska – rodowita mieszkanka Żyrardowa, matka dwojga dorosłych dzieci- Małgorzaty i Krzysztofa Juniora. Wykształcenie wyższe. Od lat żyrardowski przedsiębiorca – właścicielka biura turystycznego Elentour. Sekretarz Zarządu Warszawskiej Izby Turystyki, Członek Zarządu Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodnicząca Polsko-Ukraińskiej Izby Turystyki. Wielokrotnie odznaczana za zasługi dla turystyki. Niezwiązana z żadną partią polityczną. Celem jej kandydatury jest promocja turystycznych walorów Żyrardowa. Chce promować miasto hasłem „Żyrardów – Perła Mazowsza Zachodniego”. Widzi konieczność zadbania o walory ekologiczne miasta. Jej celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń w powiecie. Dostrzega także potrzebę wzmocnienia polityki senioralnej.

Bartosz Korman

Bartosz Korman

Pozycja nr 4

Bartosz Jacek Korman – 29 letni mieszkaniec Żyrardowa, kawaler. Wykształcenie wyższe – psycholog kliniczny. Praktyka zawodowa związana z kierunkiem studiów. Obecnie od 8 lat jest trenerem personalnym i instruktorem na siłowni Aqua Żyrardów, a od 13 lat prowadzi wraz z rodziną osiedlową pocztę. Społecznie angażuje się w działalność na rzecz popularyzacji zdrowego trybu życia, kulturystyki i fitness w Żyrardowie. Jest organizatorem serii imprez Fit Festiwal Aqua. Interesuje się sportem, dietetyką i psychologią. Niezwiązany z żadną partią polityczną. W najbliższej kadencji chciałby zwiększyć potencjał kompleksu Aqua dla młodzieży i osób starszych. Widzi potrzebę zadbania o większy komfort seniorów oraz o bezpieczeństwo na osiedlu.

Kalina Nowakowska

Kalina Nowakowska

Pozycja nr 5

Kalina Anna Nowakowska – 34 letnia bezpartyjna żyrardowianka. Wieloletni przedsiębiorca, trener i instruktor sportu. Obecnie prezes zarządu Kids Fitness Club oraz członek władz lokalnych organizacji sportowych. Kojarzona jako organizator wypoczynków dla dzieci i młodzieży. Prywatnie mężatka i mama 3 dzieci. W najbliższej kadencji chciałaby się zająć autorskim projektem dla miasta „Fit Rodziny”. Stworzenie wielopokoleniowego modelu rodziny, którego spoiwem będą wspólne zajęcia sportowe, aktywność i wypoczynek.

Sylwester Mirosław Grzybowski

Sylwester Mirosław Grzybowski

Pozycja nr 6

Sylwester Mirosław Grzybowski – 42 letni mieszkaniec Żyrardowa. Mąż i ojciec dwóch synów.
Z zawodu i z pasji – mechanik samochodowy. Od 27 lat związany z firmą transportową. Miłośnik zwierząt i aktywnego spędzania wolnego czasu. Związany z miastem od urodzenia. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo jako mieszkaniec widzi potrzebę gruntownych zmian
w podejściu do rządzenia miastem. W najbliższej kadencji chciałby się skupić na jakości inwestycji miejskich oraz poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wiesław Łęcki

Wiesław Łęcki

Pozycja nr 7

Wiesław Michał Łęcki – 67 letni mieszkaniec Żyrardowa. Mąż i ojciec, którego rodzina żyła
w Żyrardowie od pokoleń. Wykształcenie średnie techniczne – technik mechanik. Zawodowo pracował jako starszy mistrz obróbki skrawaniem. Działa społecznie w Krajowym Związku Lokatorów i Spółdzielców. Prywatnie interesuje się turystyką, sprawami społeczności lokalnej oraz prawem spółdzielczym. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo chce aby miasto było dla mieszkańców, a nie dla władzy. W najbliższej kadencji chce się skupić na rozwoju gospodarczym i infrastrukturalnym miasta oraz na bezpieczeństwie jego mieszkańców.