Kandydaci do Rady Miasta Żyrardowa – okręg nr 3

Czesław Bogdan Tkacz

Czesław Bogdan Tkacz

Pozycja nr 1

Czesław Bogdan Tkacz – 53 letni mieszkaniec Żyrardowa. Żonaty, ojciec dorosłego syna.
Wykształcenie średnie. Przez 31 lat pracował jako policjant, obecnie na emeryturze. Działa
społecznie organizując kursy samoobrony dla kobiet, uczestnicząc w akcjach sadzenia drzew
oraz organizacji miejskich festynów. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje bo zna to
miasto od urodzenia, a z racji wykonywanego zawodu także od strony potrzeb związanych z
bezpieczeństwem mieszkańców. Na tym aspekcie czyli bezpieczeństwie chciałby się skupić w
najbliższej kadencji.

Konrad Rojewski

Konrad Rojewski

Pozycja nr 2

Konrad Rojewski – 34 letni mieszkaniec Żyrardowa, żonaty. Wykształcenie
wyższe – ekonomiczne. Rodowity Żyrardowianin. Zawodowo związany z jedną z żyrardowskich firm, gdzie pracuje jako starszy specjalista ds. zakupów. Prywatnie pasjonat sportów, głównie zespołowych oraz miłośnik filmów Quentina Tarantino. Działał społecznie m.in. jako wolontariusz Festiwalu Miasto Gwiazd. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo widzi potrzebę wprowadzenia zmian w sposobie zarządzania miastem. W najbliższej kadencji chciałby położyć nacisk na lepszą kontrolę miejskich spółek i inwestycji oraz realizacji budżetu. Dostrzega także potrzebę większego zaangażowania miasta w tworzenie propozycji zagospodarowania czasu wolnego przez mieszkańców.

Wojciech Cichobłaziński

Wojciech Cichobłaziński

Pozycja nr 3

Wojciech Cichobłaziński – 67 letni mieszkaniec Żyrardowa. Żonaty, ojciec dorosłych dzieci.
Wykształcenie wyższe – inżynier rolnictwa. Aktywny obserwator działań władz miasta i
samorządu. W życiu zawodowym realizował się jako nauczyciel i agent ubezpieczeniowy.
Prywatnie racjonalizator – autor 4 wynalazków i 1 prawa patentowego. Interesuje się życiem
społecznym. Ponad 20 lat związany z wolontariatem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo chce wykorzystać swoje
obserwacje związane z funkcjonowaniem samorządu, do usprawnienia jego pracy. W najbliższej
kadencji chciałby działać na rzecz ludzi starszych. Jest pomysłodawcą budowy szpitala, który
miałby stanowić centrum zdrowia seniora, gdzie współpracować będą młodzi wolontariusze.

Monika Edyta Mroczkowska

Monika Edyta Mroczkowska

Pozycja nr 4

Monika Edyta Mroczkowska – 41 letnia mieszkanka Żyrardowa, matka dwójki dzieci. Wykształcenie wyższe z zakresu pielęgniarstwa oraz planowania i zarządzania w ochronie zdrowia. Ukończone studia doktoranckie na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo od 20 lat zajmuje stanowiska kierownicze w placówkach opieki długoterminowej dla seniorów. Założyciel placówki dla osób w podeszłym wieku „Przestrzeń Seniora”. Społecznie współpracuje z domami opieki, Fundacją Osób Niepełnosprawnych Ruchowo oraz z fundacją pomagającą bezdomnym zwierzętom. Kocha podróże i kocie przybłędy, które przygarnia do swojego domu. Niezwiązana z żadną partią polityczną. W najbliższej kadencji chce działać w Przestrzeni Seniora, przenosząc doświadczenia zawodowe na grunt samorządowy.

Karina Jarosz

Karina Jarosz

Pozycja nr 7

Karina Anna Jarosz – 29 letnia mieszkanka Żyrardowa. Mężatka, od niedawna mama. Wykształcenie wyższe – magister turystyki i rekreacji. Zawodowy spedytor międzynarodowy z doświadczeniem pracy w firmach kurierskich takich jak DHL czy Fedex Trade Networks. Zainteresowania w kierunku motoryzacji i podróży. Niezwiązana z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo dzieci, ich rozwój i przyszłość są dla niej najważniejsze. Za cel swojej działalności w najbliższej kadencji bierze stworzenie rozbudowanych i ciekawych turystycznie tras rowerowych w okolicy Żyrardowa i w samym mieście, a także stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć rozwijających zainteresowania pozalekcyjne u dzieci i młodzieży.