Kandydaci do Rady Miasta Żyrardowa – okręg nr 2

Robert Latek

Robert Latek

Pozycja nr 1

Robert Latek – 43 letni mieszkaniec Żyrardowa, ojciec dwóch synów. Wykształcenie wyższe – inżynier geodeta. Zawodowo pracuje w wyuczonym zawodzie, od 2004 roku prowadząc własną działalność gospodarczą świadczącą usługi geodezyjne. Działa społecznie, jest przewodniczącym Samorządu Mieszkańców nr 8. Interesuje się motoryzacją lat 80- tych, a w wolnych chwilach majsterkuje. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje w okręgu wyborczym, w którym mieszka i jest aktywny społecznie. Tym samym chce przenieść swoją aktywność na wyższy poziom działalności samorządowej. W najbliższej kadencji chce zwrócić szczególną uwagę na potrzebę konsultacji wszelkich nowych inwestycji z mieszkańcami, aby jak najlepiej odpowiadały ich potrzebom. Widzi potrzebę lepszego nadzoru inwestycji w trakcie ich realizacji.

Aleksandra Farska

Aleksandra Farska

Pozycja nr 2

Aleksandra Farska – 39 letnia mieszkanka Żyrardowa. Mężatka, matka dwóch nastoletnich synów. Rodzina od pokoleń związana z Żyrardowem. Już pradziadek był majstrem w żyrardowskich zakładach. Zawodowo związana z branżą handlową. Prywatnie interesuje się polityką i historią, uwielbia podróże i kulinaria. Działa społecznie jako wiceprzewodnicząca Samorządu Mieszkańców nr 7. Organizator imprez o charakterze kulturalnym. Niezwiązana z żadną partią polityczną. Bliskie jej sercu są problemy osób niepełnosprawnych, dlatego w najbliższej kadencji chciałaby skupić się na udogodnieniach życia codziennego osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Jej celem jest także aktywizacja osób niepełnosprawnych do zdobywania wykształcenia i podejmowania pracy zawodowej. Chce też większego wsparcia dla seniorów i poprawy jakości ich życia.

Marzena Leniarska

Marzena Leniarska

Pozycja nr 3

Marzena Leniarska – 44 letnia mieszkanka Żyrardowa, matka dwójki dzieci. Wykształcenie
średnie ekonomiczne. Pracuje jako specjalista ds. windykacji w jednej z żyrardowskich firm.
Prywatnie lubi jazdę na rowerze i dobrą lekturę, interesuje się ekologią, głównie odnawialnymi
źródłami energii. Społecznie zaangażowana w pracę samorządu mieszkańców nr 3. Niezwiązana
z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo jej rodzina jest związana z Żyrardowem od początku XX
wieku i chciałaby, aby wysiłek przeszłych pokoleń nie został zaprzepaszczony. W najbliższej
kadencji chciałaby skupić się na poprawie podstawowych warunków życia mieszkańców takich
jak: bezpieczeństwo, jakość powietrza, estetyka miasta, zieleń miejska.

Piotr Sobolewski

Piotr Sobolewski

Pozycja nr 4

Piotr Sobolewski – 46 letni mieszkaniec Żyrardowa. Żonaty, ojciec dwójki dzieci. Z wykształcenia elektromechanik, obecnie student politologii. Zawodowo związany od 1994 r. z żyrardowskim Polmosem, gdzie pracuje jako kierownik zmiany. Prywatnie lubi grać w tenisa i biegać. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo Żyrardów to jego miejsce urodzenia, jego miasto.
W najbliższej kadencji chciałby szczególną uwagę poświęcić sprawom związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i pieszym. Chciałby też wzmocnić współpracę pomiędzy gminami w powiecie żyrardowskim.

Paweł Piotr Teoński

Paweł Piotr Teoński

Pozycja nr 5

Paweł Piotr Teoński – 44 letni mieszkaniec Żyrardowa. Mąż i ojciec. Zawodowy kierowca.
Prywatnie w kręgu jego zainteresowań znajduje się turystyka motocyklowa. Prezes Stowarzyszenia Motocykliści Żyrardów, Wiceprezydent Polskiego Ruchu Motocyklowego 1978. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Swoją działalność samorządową chciałby oprzeć na działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ewa Dubielecka

Ewa Dubielecka

Pozycja nr 6

Ewa Władysława Dubielecka – 68 letnia mieszkanka Żyrardowa, matka dwójki dorosłych dzieci. Wykształcenie średnie ekonomiczne, emerytka. Rodzina od 4 pokoleń związana z Żyrardowem. Kocha zwierzęta, a opiekę nad nimi traktuje jak hobby. Niezwiązana z żadną partią polityczną. Kandyduje chcąc reprezentować interesy osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci oraz ludzi starszych. Widzi potrzebę poświęcenia zdecydowanie większej uwagi władz sprawom szpitala.

Rafał Bakalarski

Rafał Bakalarski

Pozycja nr 7

Rafał Bakalarski – 43 letni rodowity żyrardowianin, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Wykształcenie
wyższe – inżynier ekologii. Jest pracownikiem administracyjnym. Prywatnie interesuje się
sportem, kulturą, historią oraz światem współczesnym. Niezwiązany z żadną partią polityczną.
W najbliższej kadencji chce zwrócić szczególną uwagę na rozwój infrastruktury i oświetlenia w
dzielnicy – Zatorze. Widzi potrzebę organizacji pikników, dni sąsiada i innych wydarzeń
integrujących społeczność.