Kandydaci do Rady Miasta Żyrardowa – okręg nr 1

Marlena Domańska

Marlena Domańska

Pozycja nr 1

Marlena Domańska – 32 letnia mieszkanka Żyrardowa, panna. Wykształcenie wyższe w kierunku nauczycielskim. Pracuje w swoim zawodzie. Miłośniczka literatury, filmu i podróży. Niezwiązana z żadną partią polityczną. Kandyduje, jako przedstawiciel oświaty znając jej problemy oraz problemy ludzi młodych. W działalności samorządowej chce skupić się na edukacji, jakości funkcjonowania żyrardowskich szkół oraz poprawie jakości życia rodziny.

Adam Rakszewski

Adam Rakszewski

Pozycja nr 2

Adam Rakszewski – 25 letni mieszkaniec Żyrardowa, kawaler. Wykształcenie średnie techniczne – technik informatyk. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych realizujących zadania na rzecz ochrony środowiska. Ochrona środowiska to nie tylko pole realizacji zawodowej, ale także hobby i pasja. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje jako przedstawiciel młodych Żyrardowian. W najbliższej kadencji chciałby, aby właśnie ochrona i jakość środowiska w Żyrardowie zostały objęte szczególnym zainteresowaniem władz samorządowych.

Sławomir Puchała

Sławomir Puchała

Pozycja nr 3

Sławomir Piotr Puchała – 55 letni mieszkaniec Żyrardowa, ojciec dwójki dzieci. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zawodowo od wielu lat pełni funkcje kierownicze. Społecznie współpracuje z Fundacją Ochrony Środowiska w Żyrardowie. Interesuje się filmem, muzyką i fotografią. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje w okręgu, w którym się wychował. W najbliższej kadencji widzi potrzebę zajęcia się rozwojem małych firm, jako jednego ze źródeł rozwoju gospodarczego. Jednocześnie chce poprzez swoją działalność wzmacniać szacunek do tradycji i spuścizny swojego miasta.

Katarzyna Solecka

Katarzyna Solecka

Pozycja nr 4

Katarzyna Solecka – 29 letnia rodowita żyrardowianka. Wykształcenie wyższe – wydział nauk
pedagogicznych o kierunku profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową. Obrońca praw
zwierząt oraz wolontariuszka w schroniskach, miłośniczka czworonogów. Praktyka zawodowa
związana z kierunkiem studiów – wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w ośrodkach
terapii i placówkach resocjalizacyjnych. Aktualnie prowadzi własną działalność zajmującą się
usługami marketingowo-handlowymi. Uwielbia kontakt z ludźmi, wiec wykonywany zawód
sprawia jej satysfakcję i pozwala się realizować. Prywatnie jej pasją jest sport i aktywne
spędzanie czasu, interesuje się psychologią społeczną. Niezwiązana z żadną partią polityczną. W
nadchodzącej kadencji chciałaby się skupić na aktywizacji młodzieży do działań społeczno-
kulturowych oraz wolontaryjnych. Celem jej kandydatury jest także promocja zdrowego trybu
życia.

Przemysław Kwiatkowski

Przemysław Kwiatkowski

Pozycja nr 5

Opis pojawi się wkrótce.

Renata Baraniecka

Renata Baraniecka

Pozycja nr 6

Wkrótce pojawi się opis.

Tomasz Jakub Srebrnik

Tomasz Jakub Srebrnik

Pozycja nr 7

Tomasz Jakub Srebrnik – 27 letni mieszkaniec Żyrardowa. Wykształcenie wyższe, żonaty. Z zawodu trener personalny, prowadzi własną działalność gospodarczą. Interesuje się kulturystyką. Niezwiązany z żadną partią polityczną. Kandyduje, bo wspólnota poglądów Komitetu, który reprezentuje, pozwala wierzyć w możliwość ich realizacji, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców Żyrardowa.
W najbliższej kadencji chciałby się skupić na budowaniu perspektyw dla młodych mieszkańców Żyrardowa.