Kandydatka na prezydenta

Ewa Springer-Kakiet – Rodowita żyrardowianka.

Rodzina mieszkająca i pracująca w Żyrardowie od trzech pokoleń.
Uczeń szkoły podstawowej nr 6 Absolwent żyrardowskiego „Elektryka”.

Od 1995 wykładowca na wyższych uczelniach; Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Europejski, Collegium Civitas,
Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie.

Absolwentka UW; Uniwersytetu Alberta w Kanadzie oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej przy UW.

 • (1985-1990) Dyrektor programów w prywatnych instytucjach edukacyjnych w USA.
 • (1990-1992) Specjalista d.s. Zarządzania Jakością w Departamencie Oświaty Specjalnej Rządu Kalifornii.
 • (1992-95) Członek Zespołu Doradców ds. Strategii Rynku Pracy przy biurze Gubernatora Kalifornii.
 • (1995-1999) Członek Korpusu Dyplomatycznego Rządu Federalnego USA. Akredytowana przy Ambasadzie USA w Warszawie.
 • (1998 – 2001) Prezydent polskiego oddziału waszyngtońskiej Fundacji „Citizens Democracy Corps” (Obywatele na Rzecz Demokracji).
 • (1999-2008) Ekspert Banku Światowego ds. rynków pracy, lokalnego rozwoju ekonomicznego oraz restrukturyzacji przemysłu ciężkiego.
 • (1999-2008) Prezes American Bistro Poland, firmy hotelarsko-gastronomicznej.
 • Od 2008 Niezależny konsultant w zakresie zarządzania, tworzenia strategii rozwoju oraz współpracy gospodarczej z podmiotami zagranicznymi dla MiŚP.
 • Od 2016, Doradca Zarządu Firmy EMKA S.A.Prezenter na międzynarodowych konferencjach.

  Ponadto:
  Autor i współautor licznych publikacji i artykułów na temat problematyki rynku pracy, edukacji, zarządzania i przemian społeczno-ekonomicznych.
  Częsty gość programów publicystycznych Stanach Zjednoczonych oraz tematyce społeczno-gospodarczej w programach telewizyjnych i radiowych.
  Konferansjer estradowy.
  Autor prozy, poezji i tekstów piosenek.
  Tłumacz publikacji naukowych.
  Dyrektor Rady Programowej Stowarzyszenia „Wspólnota Tartak Brzózki”.
  Skarbnik, Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne EUROPA.
  Członek Rady Przedsiębiorczych Kobiet przy Radzie Biznesu Forum Zjednoczonych Emiratów i Europy Biznes Cluster Development Poland.
  Laureatka licznych nagród m.in. Nagroda Rządu RP „Za udział w budowie więzi ekonomicznych i kulturowych między Kalifornią i Polską” (1994).
  Nagroda Międzynarodowej Organizacji Specjalistów ds. Zatrudnienia (IPES, 1994).
  Nagroda Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej „Za pomoc i osiągnięcia w tworzeniu państwowych urzędów pracy w Polsce” (1997). Nagroda Sekretarza Rządu Federalnego USA „Za wybitne osiągnięcia i zasługi w zakresie realizacji programu restrukturyzacji rynku pracy w Europie Wschodniej” (1998).